Idea-Illan satoa

24.01.2016 12:04

20. tammikuuta järjestetyssä Idea-Illassa saatiin hyviä vinkkejä kylän viihtyvyyden parantamiseksi.

Kehittämistoimista tullaan tammikuun aikana laatimaan suunnitelmat (Kyläseura ja kehitystyöryhmä) joiden pohjalta haetaan Kuudestaan ry:ltä Leader-rahoitusta suunnitelmien toteuttamiseksi. Toteutustyöhön kuuluu myös merkittävä määrä talkoilla tehtäviä töitä. Pienikin panos on arvokas, jo osallistuminen hankkeen tiedotustilaisuuksiin on talkootyötä. 

Tervetuloa mukaan toimintaan. Tehdään yhdessä kylästämme entistäkin parempi paikka!

Yhteystiedot

Myllymäen kyläseura ry:n yhteystiedot Puheenjohtaja:
Pasi Raittinen
raittinen.pasi@gmail.com
050-3361286

Sihteeri:
Sanna Kiilunen
sanna@myllymaenkyla.fi
040-8320596